top of page

Моніторингові дослідження

unnamed.png

Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки є просування і популяризація читання. Покращити діяльність у цьому напрямі  допомагає вивчення читацьких запитів, інтересів користувачів бібліотеки шляхом проведення анкетування, опитування тощо.

Методи вивчення читання дітей у бібліотеці – це аналіз читацьких формулярів, анкетування, спостереження, бесіди тощо. Вони дозволяють визначити переваги та недоліки в роботі з просування і популяризації читання серед учнів закладу освіти.

Аналізуючи читацькі формуляри, відмічається спад відвідуваності учнями бібліотеки, зменшення числа книговидач.

З метою виявлення причин зниження читацької зацікавленості учнів, пошуку нових методів і форм роботи в бібліотеці проведено анкетування, бесіди, опитування.

Так, серед учнів 5-9-х класів проведено онлайн-анкетування, 2-10-х класів опитування.

Онлайн-анкетування “Бібліотека, книга, комп'ютер, читання у твоєму житті”. Респонденти – учні 5-9 класів. 

Мета онлайн-анкетування: з`ясування ролі і місця книги, бібліотеки в житті учнів.

В опитуванні брали участь 56 респондентів.

Результати онлайн-анкетування

Аналіз результатів онлайн-анкетування показав, що:

  • понад 80% респондентів зазначають другорядність значення книги в житті учнів або заміну їх інтернетом;

  • майже половина учнів або читають рідко, або зовсім не читають, при цьому 45% надають перевагу електронним носіям інформації;

  • знизився відсоток користувачів, які відвідують бібліотеку постійно і часто;

  • найчастіше звертаються до бібліотеки, щоб знайти конкретну книгу або відвідати масовий захід;

  • більшість респондентів зазначали недостатність нової літератури в бібліотечному фонді, особливо пригодницької літератури та жанру фантастики і фентезі;

  • користувачі бібліотеки надають перевагу сучасним інформаційним послугам (комп’ютер, інтернет, множення документів тощо) та заходам, під час яких використовуються види, форми бібліотечної роботи, створені засобами сервісів ВЕБ 2.0.

Підводячи підсумки онлайн-анкетування, можна зазначити, що користувачі прагнуть новітніх бібліотечних послуг, запровадження в роботу бібліотеки сучасних інформаційних засобів та сервісів.

Опитування “Якою ви бачите сучасну шкільну бібліотеку?” Респонденти – учні 2-10 класів.

Мета опитування: виявлення бачення / думки та визначення побажань дітей щодо сучасної бібліотеки.

В опитування брали участь 31 респондент.

Результати опитування

В процесі опитування з'ясувалося, що діти:

  • бажають бачити бібліотеку сучасною, комп’ютеризованою, мати вільний доступ до Wi-Fi, принтер тощо;

  • мріють про поповнення бібліотечного фонду сучасною дитячою літературою, про створення куточку відпочинку, де можна почитати улюблену книжку.

Підсумовуючи опитування, можна зазначити, що користувачі прагнуть новітніх бібліотечних послуг, в тому числі, упровадження в роботу бібліотеки сучасних інформаційних засобів.

599b500f7d64715e06b0bc9a.png

Отже, дослідження проблеми просування і популяризації читання вказує на необхідність активізації цієї роботи. Підсумки опитування користувачів бібліотеки, дають можливість визначити головні завдання бібліотеки з підвищення статусу книги, читання:

1. Створити привабливе середовище для читача - зручну, комфортну, сучасну бібліотеку, місце у школі для неформального спілкування, відпочинку.

2. Запровадити в практику роботи з читачами сучасні форми і методи популяризації книги і читання, прагнучи до реалізації стратегічної мети — викликати бажання читати.

3. Запровадити використання різноманітних сервісів Веб 2.0. у практичній діяльності бібліотеки з популяризації читання та підвищення читацької активності.

bottom of page